Herroepingsformulier

Dit formulier alleen kopiëren en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:

The Cachaça Company
Utrechtseweg 38
6862 AM, Oosterbeek
info@thecachacacompany.com

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:


 

Besteld op (DD-MM-YYYY):                                                

 

Bestelnummer:

 

Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

Naam/Namen consument(en)

 

Adres consument(en):

 

IBAN Rekeningnummer:

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

Datum(DD-MM-YYYY):